Zorgverzekering

In Nederland is de gezondheid van de burgers opgenomen in de wet. Volgens de wet is iedereen die een inkomen heeft verplicht om minimaal basis zorgverzekering af te sluiten. U wilt natuurlijk zo veel mogelijk dekken met uw verzekeren als u veel risico loopt. Hiervoor kunt u een aanvullende verzekering afsluiten.

Acceptatieplicht

Alle zorgverzekering aanbieders hebben de plicht om alle aanvragen te accepteren. Ze mogen geen klanten afwijzen voor de basisverzekering. Er mag bovendien geen onderscheid gemaakt worden in sekse, gezondheidstoestand, leeftijd en andere risico’s.

 Basispakket

De basispakket is in Nederland minimaal verplicht op het gebied van zorg. Met de basispakket zijn de meest voorkomende zorg kosten gedekt.

Aanvullende verzekering

Als u niet tevreden bent met de dekking van de basis pakket van uw zorgverzekering, kunt u de dekking aanvullen met de aanvullende verzekeringen. Deze vorm van verzekeren is uitgebreiden en vaak naar eigen wens samen te stellen.

Dekking

De voorwaarden van de verzekering zijn bij de meeste verzekeringen anders. De voorwaarden kunt u vinden in de polisvoorwaarden van uw verzekering. In grote lijnen worden de volgende zaken verzekerd:

  • geneeskundige zorg: door ziekenhuizen, specialisten, huisartsen en verloskundigen.
  • Medicijnen en overige geneesmiddelen
  • medische hulpmiddelen
  • paramedische zorg
  • tandheelkundig
  • specialistische tanheelkunde
  • kunstgebid
  • ziekenvervoer
  • ziekenhuisverblijf
  • kraamzorg

Veranderingen worden meestal bij aanvang van het nieuw jaar ingebracht. Het is daarom belangrijk om aan het eind van het jaar de verzekeringen met elkaar te vergelijken.